Sprawozdanie Oddziału PTN w Oleśnie za 2016 rok

Sprawozdanie Oddziału PTN w Oleśnie za 2016 rok

 

Sprawy organizacyjne

Stan osobowy na początku roku – 32 członków; na końcu roku 43 członków.

Zebranie sprawozdawcze członków Koła – 2 lutego 2016 r.

I Walne Zebranie Członków Oddziału PTN w Oleśnie – 25. kwietnia 2016 r.

Zebrań (zwykłych) Zarządu Koła i Oddziału w ciągu 2016 r. – 10.

 

Wystawiennictwo

 1. wystawa medalierska pn. „Pontyfikat Jana Pawła II na medalach prof. Józefa Stasińskiego” w salach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, 21 marca-24 kwietnia 2016r. Zbiory J. Janickiego.
 2. wystawa „Mennictwo Jagiellonów” w Gminnym Ośrodku Kultury w Radłowie, 2 – 16 czerwca 2016 r., połączona z dwoma wykładami” Monety Władysława Warneńczyka odkryte podczas wykopalisk w Sternalicach”, dla uczestników Klubu Miłośników Historii Lokalnej w Radłowie oraz dla młodzieży Gimnazjum w Radłowie. Zbiory denarów Jagiellonów W. Łonak i St. Łastówka, prelekcje W. Łonak
 3. wystawa dorobku Oddziału PTN w Oleśnie, zorganizowana z okazji Jubileuszu 30-lecia; Miejsce wystawy sale w Muzeum oleskim 29 sierpień – 30 września 2016 r. Zbiory: J. Piech, B. Parkitny i W. Łonak.
 4. wystawa „Mennictwo denarowe Jagiellonów” w Sternalicach, 10 września 2016 r., połączona z wykładem” Monety Władysława Warneńczyka odkryte podczas wykopalisk w Sternalicach” zorganizowana podczas zwiedzania terenu wykopalisk. Zbiory denarów Jagiellonów W. Łonak i St. Łastówka, prelekcja W. Łonak
 5. wystawa exlibrisów o tematyce numizmatycznej w Biblioteka i Klub Miłośników Historii Lokalnej w Radłowie 12 – 19 październik 2016 r. Zbiory R. Szirch i W. Łonak.
 6. wystawa banknotów z okolicznościowymi nadrukami Oddziału oleskiego PTN– zorganizowana 22 listopada i 6 grudnia 2016r; Zbiory B. Parkitny, J. Piech i R. Szirch.

 

Wydawnictwa

 1. druk folderu formatu A-5, kolor, nakład ok. 200 egz. do wystawy „Pontyfikat Jana Pawła II na medalach prof. Józefa Stasińskiego”. Tekst folderu W. Łonak, druk Oddz. Oleski PTN.

 

 1. druk plakatu do wystawy jw.; kolor, format A-3, nakład ok. 50 egz., drukowała Biblioteka Wojewódzka w Opolu.

 

 1. druk plakatu do wystawy pn. „Olescy numizmatycy miastu w 30-lecie Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Oleśnie”.; kolor, format A-3, nakład ok. 100 egz., drukowało Muzeum Regionalne w Oleśnie.

 

 1. druk folderu do wystawy „Mennictwo Jagiellonów” oraz z okazji zwiedzania terenu wykopalisk na gródku średniowiecznym w Sternalicach gdzie dokonano odkryć denarów Władysława Warneńczyka; folder kolor, format A-5, stron 6, nakład 300 egz. Tekst W. Łonak, druk Oddział PTN w Oleśnie.

 

 1. wybito z okazji Jubileuszu 30-lecia medal Ø 5,0 cm, brąz emaliowany, nakład 65 egz. Medal wybiła firma „POLMET – Częstochowa.

 

 1. druk zaproszeń na Jubileusz 30-lecia Oddziału PTN w Oleśnie oraz na sesję popularno-naukową.

 

 

Konferencje, sesje, uroczystości jubileuszowe, odczyty

 1. organizacja „Numizmatycznej Giełdy” na Rynku oleskim w m-cach

letnich 2016 r. Ilość spotkań 7.

 

 1. organizacja Jubileuszu 30-lecia Oddziału oraz Sesji popularno-naukowej z referatami:

„Mennica w Brzegu 1311 – 1714 – nowe fakty i ustalenia” w zastępstwie P. Kozerskiego wygłosiła A. Techmańska;

„Z dziejów mennicy kluczborskiej” wygłosił Adam Spychała;

„Polityka i pieniądz – o notgeldach Olesna i Gorzowa Śl.” wygłosił J. Kujat;

„Historia numizmatyki oleskiej –ludzie i wydarzenia” wygłosił W. Łonak.

 

 1. udział w konferencji „Czasopisma Towarzystw Naukowych” organizowanej w Płocku przez Płockie Towarzystwo Naukowe w dniach 16-17 września 2017 r. i wygłoszenie referatu „Regionalne czasopisma Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 1945 – 2015 – rola, znaczenie, dorobek” – W. Łonak. Referat złożono do druku w Płockim Tow. Naukowym.

 

 1. udział w Jubileuszu 50-lecia Oddziału PTN w Kielcach.

 

Nasza obecność w prasie

 1. „Oglądał najdroższą monetę świata” w „Kulisy Powiatu”, 25 luty 2016 r.
 2. „W 50 miniaturowych rzeźbach” w „Gość Niedzielny”, 3 kwietnia 2016 r.
 3. „Jubileusz numizmatyków” w „Kulisy Powiatu” 8 września 2016 r.
 4. „Nowe odkrycia” w „Wieści Radłowski” nr 2/3 2016 (lato-jesień).
 5. „Numizmatycy z tradycją” w „Kulisy Powiatu” 3 listopada 29016 r.
 6. „Denary ukryte głęboko w ziemi” w „Kulisy Pow.”24 listopada 2016 r.
 7. „Z życia oleskiego Oddziału PTN” w „Biuletyn Num.” Nr 3,2016 r.