Plan pracy Oddziału PTN w Oleśnie na 2017 rok

Plan pracy Oddziału PTN w Oleśnie na 2017 rok

 

Sprawy organizacyjne

Planujemy uruchomić własną stronę internetową.

 

Wystawiennictwo

  1. wystawa fotograficzna pt. „W kręgu katedry”. Wystawa ta obrazuje ekshumację i powtórny pochówek Jana Dobrego, ostatniego księcia piastowskiego, wystawę będziemy eksponować w salach Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie w terminie 8. – 14. maja 2017 r.

W spotkaniu weźmie udział mgr Krzysztof Spychała archeolog, który z ramienia Opolskiego Urzędu Konserwatora Wojewódzkiego nadzorował ekshumację grobu księcia. Przygotowany będzie wykład o mennictwie książąt opolskich.

 

  1. wystawa „Notgeldy oleskie i gorzowskie jako przyczynek do historii Górnego Śląska” w Gminnym Ośrodku Kultury w Radłowie, w czerwcu 2017 r., połączona z wykładem” Obiegowe monety polskie w latach 1944 – 2014” dla młodzieży Gimnazjum w Radłowie.

 

  1. wystawa „Bory oleskie i ich mieszkańcy na monetach i znaczkach pocztowych” w salach Muzeum oleskiego na przełomie września i października 2017 r.
  2. wystawa „Monety i banknoty na exlibrisie” Miejski Dom Kultury w Oleśnie, październik 2017 r.

 

Wydawnictwa

  1. druk folderu do wystawy „W kręgu katedry”.

 

  1. druk folderu do wystawy „Notgeldy oleskie i gorzowskie jako przyczynek do historii Górnego Śląska”.

 

  1. druk folderu do wystawy „Bory oleskie i ich mieszkańcy na monetach i znaczkach pocztowych”.

 

  1. druk plakatu do wystawy pn. „Bory oleskie i ich mieszkańcy na monetach i znaczkach pocztowych” oraz zaproszenia na wystawę.

 

  1. wydanie rocznika Oddziału pn. „Oleskie Zapiski Archeologiczno – Numizmatyczne”. W pierwszym numerze planujemy wydrukować referaty wygłoszone na sesji w dn. 10. wrześnie 2016 r.

 

Konferencje, sesje, uroczystości jubileuszowe, odczyty

  1. organizacja „Numizmatycznej Giełdy” na Rynku oleskim w miesiącach letnich 2017 r. Ilość spotkań 6.