Członek ma prawo

Członek Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego ma prawo aktywnie uczestniczyć w życiu Oddziału. Być wybieranym do władz i brać udział w głosowaniach. Korzystać z doświadczeń organizacji, bibliotek  i archiwum Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Prowadzić badania naukowe, współdziałać z innymi instytucjami w celu eliminowania fałszerstw numizmatycznych oraz związanych z tym nadużyć. Przedstawiać zainteresowanym władzom i instytucjom postulaty i opinie w zakresie kolekcjonerstwa numizmatycznego. Współpracować z pokrewnymi instytucjami polskimi i zagranicznymi oraz propagować zagadnienia numizmatyki polskiej poza granicami kraju. Tworzyć, propagować i egzekwować zasady etyki numizmatyka – kolekcjonera świadomego wartości historycznej i ogólnospołecznej zbiorów numizmatycznych.