Sprawozdanie z działalności Oddziału PTN w Oleśnie za lata 2015 – 2019

Sprawozdanie z działalności Oddziału PTN w Oleśnie

za lata 2015 – 2019

 

Sprawy organizacyjne

Stan osobowy Koła w styczniu 2015 roku – 32 członków;

Stan osobowy Oddziału w styczniu 2019 roku – 25 członków;

Zebrań zwykłych członków Koła/Oddziału – w latach 2015 – 2018 – 36.

Zebrań sprawozdawczo-wyborczych – 2 (2015 i 2019)

I Walnego Zebrania Członków Oddziału PTN w Oleśnie – 25. 04 2016 r.

Sprawozdawczo-wyb. Zebrania Członków Oddz. PTN w Oleśnie – 04. 03 19 r.

 

Wystawiennictwo

 1. Wystawa „Ekslibris Jana Pawła II z kolekcji Krzysztofa Świtały”, 30.03–10.04.2015r. w Czytelni Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Zbiory K. Świtała.
 2. Wystawa „Banknoty zastępcze Gorzowa Śląskiego”, 17.06–24.06.2015r Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śl., zbiory W. Łonak i J. Piech.
 3. Wystawa „Oleskie medale – świadectwo przemian”, Muzeum Regionalnego w Oleśnie, zbiory W. Łonak i J. Piech.
 4. XVII Krajowa Brzeska Wystawa Kolekcjonerska w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 03.09-30.09.2015r., swoje wystawy prezentowali:

– „U podstaw świadomości narodowej”, wystawiał W. Łonak;

– „Gotyckie impresje we współczesnym medalierstwie”, wystawiał J. Janicki;

– „Gotyckie impresje na kartach pocztowych”, prezentował W. Niemiec;

– „Gotyckie impresja na banknotach tymczasowych”, prezentował W. Łonak.

 1. wystawa „Pontyfikat Jana Pawła II na medalach prof. Józefa Stasińskiego” w salach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, 21.03-24.04. 2016r., zbiory J. Janickiego.
 2. Wystawa „Mennictwo Jagiellonów” w Gminnym Ośrodku Kultury w Radłowie, 2–16.06.2016 r., zbiory S. Łastówka W. Łonak
 3. Wystawa „Jubileusz 30-lecia numizmatyków oleskich”w salach Muzeum oleskiego, 29.08.–30.09.2016 r., zbiory: J. Piech, B. Parkitny i W. Łonak.
 4. Wystawa „Mennictwo Jagiellonów” w świetlicy w Sternalicach, 10.09.2016r., zbiory W. Łonak S. Łastówka.
 5. Wystawa „Exlibris numizmatyczny” w Biblioteka i Klub Miłośników Historii Lokalnej w Radłowie 12–19.10.2016 r., zbiory R. Szirch W. Łonak.
 6. Wystawa „Banknoty z okolicznościowymi nadrukami” w M.D.K w Oleśnie – 22.11. i 6.12.2016r; zbiory B. Parkitny, J. Piech i R. Szirch.
 7. Wystawa „Jan Dobry – ostatni Piast Opolski”, autorstwa Andrzeja Nowaka – członka komisji powołanej do ekshumacji i powtórnego pochówku Jana Dobrego, ostatniego Piasta Opolskiego. Wystawę eksponowano w salach Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie, 12.-26. 05.2017r.
 8. Wystawa „Mennictwo książąt opolskich”, podczas spotkania Klubu Miłośników Historii Lokalnej w Radłowie, 25.05. a 26.05.2017r. w Gimnazjum w Radłowie, oraz od 29.05.-13.06.2017 r. w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Radłowie. Zbiory W. Łonak i St. Łastówka.
 9. Wystawa „Denary Władysława Warneńczyka” w Gminnym Ośrodku Kultury w Radłowie, 10.09.2017r. Pokaz monet odkrytych podczas wykopalisk w Sternalicach.
 10. Wystawa „Las i jego mieszkańcy”, Muzeum Regionalne w Oleśnie, zbiory K. Zimoch, J. Piech, M. Sokołowski W. Łonak R. Szirch.
 11. Wystawa „W kręgu katedry Jan Dobry – książę który powrócił”, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łazy, 01.12.2017-15.01.2018r.
 12. Wystawa „W kręgu oleskiego sanktuarium 1518-2018” zorganizowana w salach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, w dniach 16.07. – 30.08.2018 r.
 13. Wystawa „A droga była daleka…” poświęcona stuleciu niepodległości widzianej poprzez monety, banknoty i medale. Wystawę prezentowano 8.09.2018 r. podczas Europejskich Dni Dziedzictwa organizowanych w Oleśnie
 14. Wystawa „Motywy religijne na monetach i medalach oleskich” poświęcona 500-leciu konsekracji kościoła pw. św. Anny w Oleśnie. Wystawę prezentowano w salach Gminnego Ośrodka Kultury w Radłowie, w dniach 03.09. – 17.09.2018 r.

 

Wydawnictwa

 1. Folder do wystawy „Ekslibris Jana Pawła II z kolekcji K. Świtały”, nakład 100 egz., format B-5, 4 strony, kolor, opracowanie tekstu W. Łonak;
 2. Folder do wystawy „Banknoty zastępcze Gorzowa Śląskiego”, wydany dwukrotnie: w nakładzie 500 egz. – format A-4, stron 4; w nakładzie 100 egz. – format B-5, stron 8. Wydruk kolorowy tekst opracowany przez W. Łonaka;
 3. Katalog do wystawy „Oleskie medale – świadectwo przemian”, wydawnictwo Koła PTN w Oleśnie o numerze ISBN 978-83-939900-0-9. Nakład 300 egz., kolor, format B-5, stron 48. Autor tekstu W. Łonak.
 4. Folder do XVII Krajowej Brzeskiej Wystawie Kolekcjonerskiej, w salach Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, nakład 200 egz., format B-5, stron 4, kolor, autor tekstu W. Łonak;
 5. Artykuł „Nowe znaleziska monet rzymskich na Śląsku” autor Wojciech Łonak, [w] Folia Numismatica – Acta Musei Moraviae 2014, nr 28/2, str. 263-284;
 6. Tekst „Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II” ukazał się w dziale „Kronika krajowa i zagraniczna” – Biuletynu Numizmatycznego Nr 1 (73) 2015;

– w dziale „Z życia towarzystwa” ukazał się tekst pt. „Kolejna wystawa      oleskiego Koła PTN”, BN Nr 1 (377) 2015;

– w dziale „Pro memorie” ukazał się tekst poświęcony pamięci Wiesława    Korbiela – członka Koła PTN w Oleśnie, BN Nr 2 (378) 2015;

– w dziale „Z życia towarzystwa” ukazał się tekst pt. „Wystawa w Opolu     Ekslibris Jana Pawła II”, BN Nr 2 (378) 2015;

 1. Artykuł „Nowe znaleziska monet rzymskich na Śląsku” W. Łonaka przedrukowały „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne” Nr 1/2015 (49);

– tekst „Konferencja numizmatyczna w Valticach (Czechy)” ukazała się w   WZN Nr 1/2015 (49);

– tekst „Augustowskie impresje – XI Międzynarodowa Konferencja   Numizmatyczna” ukazał się w WZN Nr 1/2015 (49);

 1. Tekst „Z życia oleskiego Koła PTN” ukazał się w dziale „Kronika krajowa i zagraniczna” – Biuletynu Numizmatycznego Nr 4 (380) 2015.
 2. Folder, A-5, kolor, nakład ok. 200 egz. do wystawy „Pontyfikat Jana Pawła II na medalach prof. J. Stasińskiego”. Tekst W. Łonak, druk O/Oleski PTN.
 3. Plakat do wystawy jw.; kolor, format A-3, ok.50 egz., druk W.B.P. w Opolu.
 4. Plakat do wystawy pn. „Olescy numizmatycy miastu w 30-lecie Oddziału PTN”; kolor, format A-3, nakład ok. 100 egz., druk Muzeum Olesno.
 5. Folder do wystawy „Mennictwo Jagiellonów” oraz z okazji zwiedzania terenu wykopalisk na gródku średniowiecznym w Sternalicach gdzie dokonano odkryć denarów Władysława Warneńczyka; folder kolor, format A-5, stron 6, nakład 300 egz. Tekst W. Łonak, druk Oddział PTN w Oleśnie.
 6. Emisja medalu z okazji Jubileuszu 30-lecia medal Ø 5,0 cm, brąz emaliowany, nakład 65 egz. Medal wybiła firma „POLMET – Cz-wa.
 7. Folder wystawy „Jan Dobry – ostatni Piast Opolski”, 6 stron, format A-5, kolor, nakład ok. 200 egz. Tekst W. Łonak, druk Oddz. Oleski PTN.
 8. Plakat wystawy „Las i jego mieszkańcy”, format A-3, kolor, nakład ok. 50 egz., druk Muzeum Miejskie w Oleśnie.
 9. Folder wystawy „Las i jego mieszkańcy”, 16 stron format A-5, kolor, nakład 250 egz., tekst W. Łonak, druk Oddział PTN w Oleśnie.
 10. Folder wystawy „W kręgu katedry Jan Dobry – książę który powrócił”, 4 strony, format A-5, kolor, nakład ok. 200 egz., tekst E. Gradzik, druk Biblioteka Publiczna M. i G. Łazy.
 11. Zaproszenie na Jubileusz 30-lecia Oddziału PTN w Oleśnie oraz na sesję popularno-naukową.
 12. Folder A-5, 8 stron, kolor, nakład 200 egz. do wystawy „W kręgu oleskiego sanktuarium 1518-2018”. Tekst folderu W. Łonak, wydawca W.B.P. w Opolu i Oddz. Oleski PTN.
 13. Składanka informacyjna formatu A-6, 4 strony, kolor, nakład 200 egz. do wystawy „W kręgu oleskiego sanktuarium 1518-2018”, wydawca W.B.P. w Opolu i Oddz. Oleski PTN.
 14. Plakat wystawy „W kręgu oleskiego sanktuarium 1518-2018”; kolor, format A-3, nakład ok. 50 egz., druk Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu.
 15. Folder formatu A-5, 4 strony, kolor, nakład 200 egz. do wystawy „A droga była daleka…” [w] „Stulecie niepodległości na medalach, monetach i znaczkach”. Tekst W. Łonak, wydał Oddział Oleski PTN.

 

Udział w konferencjach, sesjach, uroczystościach jubileuszowych.

W dniach 29-31.05.2015 r., w Krośnie odbył się XII Walny Zjazd Wyborczo-Sprawozdawczy PTN. Z Koła Oleskiego udział w nim wzięły trzy osoby. Zjazd wytyczył kierunki działalności organizacji na najbliższe lata.

 

W dniach 4-5. 07.2015 r. odbyło się „V SymNum’2015” organizowane przez PTN Oddział we Wrocławiu, Miejsce Legnica – Akademia Rycerska.

 

W dn. 09-10.09.2016 r. odbył się Jubileusz 30-lecia Oddziału oraz Sesja popularno-naukowa z referatami:

„Mennica w Brzegu 1311 – 1714 – nowe fakty i ustalenia” w zastępstwie P. Kozerskiego wygłosiła A. Techmańska;

„Z dziejów mennicy kluczborskiej” wygłosił Adam Spychała;

„Polityka i pieniądz – o notgeldach Olesna i Gorzowa Śl.” wygłosił J. Kujat;

„Historia numizmatyki oleskiej –ludzie i wydarzenia” wygłosił W. Łonak.

W dn. 12.05.17 r. odbyły się XXXXV Oleskie Spotkanie Muzealne w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie. Wygłoszono referaty: E. Cichoń – „Opolscy Piastowie”; K. Spychała – „Refleksje z poszukiwań grobu, ekshumacji i powtórnego pochówku Jana Dobrego – ostatniego Piasta Opolskiego”;

 1. Łonak – Mennictwo książąt opolskich”.

 

W dniach 26-28.05.2017 r. w Bełchatowie odbył się zjazd delegatów PTN. Z Oddziału Oleskiego udział w nim wzięły trzy osoby.

 

W dn. 16-17.09.2017 r. miała miejsce konferencja „Czasopisma Towarzystw Naukowych” organizowana w Płocku przez Płockie Towarzystwo Naukowe. W. Łonak wygłosił referat „Regionalne czasopisma Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego” Referat złożono do druku.

 

Wojciech Łonak wziął udział w VI SymNum – konferencji Oddziału wrocławskiego PTN, 1 – 2. 07.2017 r.

 

W dn. 21.09.2017 r. miała miejsce konferencja „W 20-lecie śmierci prof. Jerzego Szydłowskiego – archeologa i numizmatyka”. W. Łonak wygłosił referat „Osada w Ligocie na tle osadnictwa wczesnośredniowiecznego”. Referat złożono do druku.

 

W dn. 08-09.12.2017r. odbyła się w Muzeum Narodowym w Krakowie konferencja „Numizmatyka w archiwaliach, publikacjach i starych drukach” Referat „Zasoby śląskich instytucji w zakresie numizmatyki” – wygłosił Wojciech Łonak.

 

W dn. 6-7.12.2018 r. miała miejsce konferencja „Początki kolekcjonerstwa na Śląsku i losy śląskich kolekcji numizmatycznych”. Referat tej treści wygłosił W. Łonak, referat złożono do druku.

 

W jednodniowej wycieczce 18.09.15 r. do Kremnicy (Słowacja) udział wzięli członkowie oleskiego Koła zwiedzono zabytkową Mennicę oraz Muzeum Monet i Medali.

 

Oddział PTN w Oleśnie organizował w latach 2015 – 2018 „Numizmatyczne Giełdy” na Rynku w miesiącach letnich. Jest to forma aktywizacji lokalnego środowiska.

Braliśmy udział w Jubileuszu 50-lecia Oddziału PTN w Kielcach.

 

Braliśmy udział w giełdzie numizmatycznej w Poznaniu, przy stoliku PTN-u, w dn. 6.05.17 r.

 

Braliśmy także udział w jubileuszu 50-lecia Oddziału PTN w Wodzisławiu Śląskim, w dn. 7.10.2017 r.

 

Wydawnictwa naszych członków

W materiałach opublikowanych po konferencji w Augustowie ukazał się artykuł Wojciecha Łonaka pt. „Propagandowa funkcja notgeldów na przykładzie emisji Gorzowa Śląskiego”;

 

Po konferencji numizmatycznej w Mikulovie/Czechy, która odbyła się w dniach 9 – 11.06.2015 r. w Folia Numismatica – Acta Musei Moraviae, ukazał artykuł „Obol Charona- znaleziska monet w grobach nowożytnych”, autorstwa W. Łonaka.

 

W Roczniku Powiatu Oleskiego”, nr 11 (2018), s. 176-187, ukazał się artykuł „Numizmatyka na Ziemi Oleskiej”, autorstwa Wojciecha Łonaka.

 

Popularyzacja działalności Oddziału w prasie lokalnej i tygodnikach.

 

 1. Tekst „Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II” ukazał się w dziale „Kronika krajowa i zagraniczna” – Biuletynu Numizmatycznego Nr 1 (73) 2015;
 2. W dziale „Z życia towarzystwa” ukazał się tekst pt. „Kolejna wystawa oleskiego Koła PTN”, BN Nr 1 (377) 2015;
 3. W dziale „Pro memorie” ukazał się tekst poświęcony pamięci Wiesława Korbiela – członka Koła PTN w Oleśnie, BN Nr 2 (378) 2015;
 4. W dziale „Z życia towarzystwa” ukazał się tekst pt. „Wystawa w Opolu Ekslibris Jana Pawła II”, BN Nr 2 (378) 2015;
 5. Artykuł „Nowe znaleziska monet rzymskich na Śląsku” W. Łonaka przedrukowały „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne” Nr 1/2015 (49);
 6. Tekst „Konferencja numizmatyczna w Valticach (Czechy)” ukazał się w WZN Nr 1/2015 (49);
 7. Tekst „Augustowskie impresje – XI Międzynarodowa Konferencja Numizmatyczna” ukazał się w WZN Nr 1/2015 (49);
 8. „Oglądał najdroższą monetę świata” w „Kulisy Powiatu”, 25 luty 2016 r.
 9. „W 50 miniaturowych rzeźbach” w „Gość Niedzielny”, 3 kwietnia 2016 r.
 10. „Jubileusz numizmatyków” w „Kulisy Powiatu” 8 września 2016 r.
 11. „Nowe odkrycia” w „Wieści Radłowski” nr 2/3 2016 (lato-jesień).
 12. „Numizmatycy z tradycją” w „Kulisy Powiatu” 3 listopada 29016 r.
 13. „Denary ukryte głęboko w ziemi” w „Kulisy Pow.”24 listopada 2016 r.
 14. „Z życia oleskiego Oddziału PTN” w „Biuletyn Num.” Nr 3,2016 r.
 15. „Druk ocala od zapomnienia” w „Kulisy Powiatu”, 14 06. 2017 r.
 16. „Numizmatycy z medalami” w „Kulisy Powiatu”, 22 06 2017 r.
 17. „Historycy świętowali” w „Kulisy Powiatu” 13.06.2017 r.
 18. „Historia zapomnianego grobu i opolskich Piastów” w „Kulisy Powiatu”,

13.07.17 r.

 1. Tekst „Z życia oleskiego Koła PTN” ukazał się w dziale „Kronika krajowa i

zagraniczna” – Biuletynu Numizmatycznego Nr 4 (380) 2015.

 1. „Chętnie bili monety” w „Kulisy Powiatu” 20.07. 2017 r.
 2. „Tutaj rezydowali krzyżowcy” w „Nowa Trybuna Opolska” 18.10. 17 r.
 3. „Sensacja na budowie” w „Kulisy Powiatu”, 19.10.2017 r.
 4. „To jednak nie komandoria” w „Kulisy Powiatu” 26.10.2017 r.
 5. „Zagadka chyba rozwiązana” w „Kulisy Powiatu”, 9.11.2017 r.
 6. „Numizmatyczno – filatelistyczna wystawa w Muzeum” w „Telegraf

Oleski”, nr 669 z dn. 15-30.11.2017 r.

 1. „Las na monetach i znaczkach” w „Kulisy Powiatu”, 16.11.2017 r.
 2. „Numizmatyka na Ziemi Oleskiej” Wojciech A. Łonak, art. [w] Rocznik

Powiatu Oleskiego”, nr 11 (2018), s. 176-187.

 1. „W kręgu oleskiego sanktuarium” w „Kulisy Powiatu”, nr 28, 12.07. 18, s.4.
 2. „W kręgu oleskiego sanktuarium” w „Gość Niedzielny”, nr 30, 29.07.i ;18 r.
 3. „Wystawa na czasie” w „Oleski Telegraf” nr 685, 16-31 lipca 2018 r.

 

Varia

W 2017 r. uruchomiliśmy własną stronę internetową: www.numizmatyka.olesno.pl