Kto może należeć

Do Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego może należeć każdy kto ukończył 18 lat, bez względu na płeć, zawód i poglądy. Jedynym warunkiem jest złożenie deklaracji wstąpienia do organizacji, zaopiniowanej przez Zarząd, tworzenie kolekcji monet, medali lub banknotów polskich lub obcych, pogłębianie wiedzy z zakresu numizmatyki, falerystyki lub medalierstwa, czynny udział w życiu Oddziału oraz współdziałanie z innymi numizmatykami w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy. Osoby poniżej 18. roku życia są mile widziane w naszej organizacji, mogą otrzymać wsparcie, uzyskać wiedzę o numizmatyce i uczestniczyć w życiu  Oddziału na zasadzie wolontariatu.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE skupia miłośników numizmatyki – amatorów i profesjonalistów. Swoimi korzeniami sięga  XIX wieku, wtedy w roku 1888 założone zostało pierwsze Towarzystwo Numizmatyczne w Krakowie.

 

Środki finansowe na prowadzenie działalności naszej pochodzą ze składek członkowskich, darowizn i dotacji. Otrzymujemy je na działalność statutową lub konkretne zadanie jak: organizacja wystaw; pokazów; konferencji naukowych; wyjazdów do bibliotek lub archiwów i prowadzenia działalności odczytowej dla młodzieży w szkołach lub społeczeństwa.