Władze Oddziału

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Oleśnie

 

Skład osobowy Zarządu:

Prezes Oddziału                              –   Bogdan Parkitny

Skarbnik Zarządu Oddziału           –   Ryszard Goluch

Członek Zarządu Oddziału            –   Wojciech Łonak

Członek Zarządu Oddziału            –   Jerzy Liberka.

 

Wybrani na podstawie Uchwały Nr 6 i 7/2016 Zebrania Członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Oleśnie w dniu 25. 04. 2016 roku.

 

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący         –   Krzysztof Zimoch

Członek                       –   Teofil Polak

Członek                       –   Zbigniew Siedlecki

 

Wybrani na podstawie Uchwały Nr 8/2016 Zebrania Członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Oleśnie w dniu 25. 04. 2016 roku.