Nowe władze PTN

W dniu 1 czerwca 2019 roku na Zamku Czocha, podczas XV Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów Towarzystwa, odbyły się wybory prezesa oraz władz naczelnych Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

Na stanowisku Prezesa PTN pozostał Przemysław Ziemba reprezentujący oddział w Szczecinie, a w składzie Zarządu Głównego znaleźli się członkowie oleskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego: Wojciech Łonak i Grzegorz Polak.

Gratulujemy!