Oleśnianie na zamku Czocha

W dniach 31. maja do 2. czerwca br. w gościnnych salach zamku Czocha, położonym na pograniczu Łużyc i Dolnego Śląska, odbył się XV Zwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. W zjeździe wzięło udział 55. delegatów reprezentujących 50 oddziałów i 14 kół, ponadto prezesi i działacze. Razem było nas blisko 120 osób. Zjazd organizował Oddział wrocławski PTN, im. Joachima Lelewela, który obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia. Na program zjazdu złożyła się sesja popularno-naukowa z tematyką mennictwa średniowiecznego na Śląsku, a najbardziej interesującym było wystąpienie Dyr. Oddziału wrocławskiego Narodowego Banku Polskiego, który zaprezentował plany emisji monet rocznicowych i kolekcjonerskich na rok bieżący i przyszły.

 

 

Głównym celem zjazdu było podsumowanie ostatnich czterech lat działalności, wypełnionych popularyzacją numizmatyki wśród młodzieży i dorosłych. Organizacją wystaw, która również jest formą popularyzacji. Dorobkiem naukowym naszych członków, który publikujemy w „Biuletynie Numizmatycznym” oraz lokalnych wydawnictwach. Część oddziałów sporadycznie emituje medale, niestety wiąże się to z dużymi kosztami. Oddział oleski ostatni medal wybił na jubileusz 30-lecia. W ubiegłym roku medal wybiło Olesno w 500. rocznicę konsekracji kościoła św. Anny.

Zjazd delegatów wysoko ocenił działalność organizacji i udzielił  Zarządowi Głównemu absolutorium.

 

Dokonano również wyboru nowych władz konstytucyjnych organizacji: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Miło donieść, że w uznaniu zasług w skład nowego Zarządu weszli dwaj przedstawiciele Olesna: Grzegorz Polak i Wojciech Łonak, ten ostatni już drugą kadencję.

 

 

 

Zjazd wskazał kierunki dalszej działalności: przyciągnięcie do stowarzyszenia młodzieży; kontynuacja badań nad pieniądzem polskim i obcym; publikacja tych wyników; kontynuacja tworzenia kolekcji z perspektywą udostępniania ich społeczeństwu lub przekazania do muzeum; włączenie się w edukację historyczną poprzez druk katalogów do wystaw rocznicowych; wpływ na politykę emisyjną NBP, poprzez wskazywanie tematów na awersy monet rocznicowych lub jubileuszowych.

Obrady Zjazdu uprzyjemniło nocne zwiedzanie zamku pełnego legend, nie wspominając już jego bogatej historii. Wszyscy pamiętamy sceny z filmu „Gdzie jest generał”, kręconego właśnie w scenerii zamku Czocha. Biała Dama, która pojawiła się o północy na krużganku zamkowym, zapewniła delegatów o pomyślnych czterech najbliższych latach, wypełnionych (co prawda) pracą ale pełnych sukcesów.