Wystawa – 40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Opolu oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Oleśnie, zapraszają na wystawę 40. rocznica powstania NSZZ “Solidarność”, która odbędzie się w Holu Głównym Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Opolu przy ulicy Damrota 2 b  w dniach 06.10.2020 – 06.11 2020 roku.

Narodowy Bank Polski jest od 1945 roku bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej, powołanym do dbałości o wartość złotego. Jest także Bankiem Banków, spoczywa na nim odpowiedzialność za bezpieczeństwo i stabilność systemu bankowego w kraju. Jako Bank Emisyjny ma NBP wyłączność na emitowanie znaków pieniężnych, czyli złotych i groszy, jedynych prawnych środków płatniczych w Polsce. Tym samym bite w kraju różnego rodzaju moneto podobne, okrągłe produkty są żetonami pamiątkowymi.

Jako Bank państwa do zadań NBP należy obsługa bankowa budżetu państwa, prowadzenie rachunków bankowych rządu i centralnych instytucji, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych.

Od początków cywilizacji europejskiej, państwa, królowie i książęta wybijane monety, uprawdopodabniali swoimi wizerunkami. Często także poprzez monety propagowali treści polityczne, religijne i inne. Narodowy Bank Polski kontynuuje tradycję tysiącletniej historii państwa polskiego i jego pieniądza. Robi to poprzez monety kolekcjonerskie upamiętniające ważne wydarzenia, ludzi, którzy zaznaczyli się dla kraju. Propaguje także zabytki kultury materialnej oraz szeroko rozumiany świat przyrody. Monety kolekcjonerskie tak jak wszystkie są prawnym środkiem płatniczym w Polsce, o sile nabywczej określanej nominałem zamieszczonym na awersie. Mają także wartość kolekcjonerską, którą określa wolny rynek numizmatyczny. Jedną z ostatnich monet kolekcjonerskich emitowanych w 2020 roku jest 10 złotówka upamiętniająca 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.

Otwarcie wystawy. Na zdjęciu: dyrektor NBP w Opolu prof. Paweł Frącz oraz prezes oleskiego oddziału PTN Wojciech Łonak.

Zachęcamy do przeczytania artykułu o wystawie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. E. Smołki w Opolu:

Wystawa w Opolu – 4 sierpnia 2020 r.