Jubileusz oleskich numizmatyków

Jesienią 2016 roku numizmatycy olescy obchodzili swój jubileusz. Trzydzieści lat temu powstało ich Koło. Długą i trudną drogę pokonali w ciągu tych lat. Były na niej kłopoty i niepowodzenia, były również osiągniecia i sukcesy. Tym największym było uzyskanie statusu Oddziału. Cieszyły też inne sukcesy. Realizacja ciekawych scenariuszy wystaw i możliwość ich prezentacji poza Olesnem. Działalność wydawnicza, która zawsze pozostawia ślad naszej działalności i częsta obecność na łamach gazet. Z takim bagażem dorobku obchody Jubileuszu jawiły się wyjątkowo interesująco.

Już wiosną ub.r. uzyskaliśmy honorowy patronat Burmistrza Olesna nad przebiegiem Jubileuszu. Zaprojektowaliśmy i wybili okolicznościowy medal (Foto.: 1.), wykonaliśmy także okolicznościowe nadruki na banknotach. Zarząd Główny naszego stowarzyszenia przyznał nam na tą okoliczność wyróżniającym się członkom pięć złotych Odznak PTN, jeden złoty medal im. prof. Kiersnowskiego oraz kilka dyplomów honorowych dla członków oraz osób i instytucji współpracujących z nami.

Uroczystość jubileuszu odbyła się 10. września 2016 roku w salach Miejskiego Domu Kultury. Udział w niej wzięli V-ce Burmistrz Olesna – Jerzy Chęciński, przedstawiciel Starosty Powiatu – Renata Płaczek-Zielonka, Przewodnicząca Rady Powiatu – Ewa Cichoń. Zarząd Główny PTN reprezentował – Jacek Osiewała ponadto obecne były delegacje zaprzyjaźnionych Oddziałów i Kół naszego stowarzyszenia oraz delegacje muzeów Opolszczyzny.

Po części oficjalnej i przerwie podczas, której można było poczęstować się kawą i śląskim kołoczem rozpoczęła się sesja. Przygotowano i wygłoszono cztery referaty. W imieniu Pawła Kozerskiego – Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu referat pt. „Nowe spojrzenie na działalność mennicy w Brzegu” odczytała Anna Techmańska – Kustosz tegoż Muzeum. Adam Spychała wygłosił referat pt. „Z dziejów mennicy kluczborskiej” a Janusz Kujat mówił o notgaldach Olesna i Gorzowa Śląskiego w referacie pt. „Polityka i pieniądz”, ostatni referat pt. „Historia numizmatyki oleskiej, ludzie i wydarzenia” wygłosił Wojciech Łonak. Referaty ilustrowane były przeźroczami. W trakcie dyskusji pojawiło się pytanie, czy w Oleśnie była mennica? Chcą tego niektórzy historycy księstwa opolskiego, jednak dopóki nie odkryte zostaną monety z herbem Olesna, problem ten pozostanie nierozstrzygnięty.

Jako kolejny punkt programu prowadzący sesję zaprosił zebranych na otwarcie wystawy poświęconej dorobkowi oleskich numizmatyków. Przed zwiedzeniem koniecznym stało się wykonanie pamiątkowej fotografii na stopniach MDK (Foto.: 2.).Wystawę zorganizowano w pomieszczeniach Muzeum Regionalnego, jej tytuł nawiązywał do obchodzonego jubileuszu i brzmiał „Olescy numizmatycy miastu w 30-lecie Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Oleśnie”. Do wystawy wydrukowano kolorowy plakat.

Ostatnim punktem programu obchodów jubileuszu była wycieczka do Sternalic. Zaproszeni goście mogli zwiedzić wykopaliska (Foto.: 3.), które na średniowiecznym gródku prowadzi Wojciech Łonak. Podczas tych badań odkryto na tym stanowisku dwa denary Władysława Warneńczyka.  Toteż zwiedzanie zakończył pokaz-wystawa „Mennictwo denarowe Jagiellonów”. Wśród zwiedzających gródek rozprowadzono okazyjny folder (Foto.: 4.), który wydał nasz Oddział. Na stronach tego folderu zaprezentowano tezę badacza wiążącego badany gródek z wojnami Władysława Opolczyka z Władysławem Jagiełłą. Prosto z wykopalisk goście udali się do miejscowego Zajazdu gdzie czekał na nich poczęstunek. W zamierzeniu organizatorów miało to być otwarte zebranie oleskiego Oddziału i podsumowanie obchodów jubileuszu. W praktyce była to swobodna wymiana doświadczeń, nawiązywanie osobistych kontaktów i snucie planów na przyszłość. Echem jubileuszu były okolicznościowe artykuły w lokalnej prasie.

Wojciech A. Łonak

 

 

podczas zwiedzania wykopalisk
awers jubileuszowego medalu
okładka folderu