Półmetek kadencji

Na półmetku kadencji władz Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

 

W ostatni weekend maja, w ośrodku szkoleniowym pod Bełchatowem odbył się XIII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Zjazd podsumował ostatnie dwa lata pracy numizmatyków skupionych w blisko pięćdziesięciu oddziałach i kołach i doprecyzował zakres działań na kolejne lata. W ramach organizacji działa około półtora tysiąca członków, tworzących prywatne kolekcje monet, medali i banknotów, współpracujących z muzeami i innymi placówkami regionalnymi organizując wystawy, pokazy i wygłaszając prelekcje. Część numizmatyków prowadzi naukowe badania nad pieniądzem polskim, publikując wyniki w specjalistycznych wydawnictwach. Służy temu własne wydawnictwo – „Biuletyn Numizmatyczny”  i okazjonalne wydawnictwa o popularno-naukowym charakterze. Dyskutując o planach na przyszłość delegaci za najważniejsze zadanie uznali pracę popularyzatorską wśród młodzieży i pozyskiwanie nowych członków.

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne utrzymuje się ze składek i darowizn, jego działalność ma charakter pożytku publicznego. Działając w warunkach gospodarki rynkowej stowarzyszenie musi dostosować się do nowych reguł rynku. Temu służyć ma nowy statut stowarzyszenia.  Delegaci powołali komisję, która ma wypracować propozycje zmian w statucie. Kolejny zjazd delegatów będzie nad statutem obradował za dwa lata.

Najmilszym momentem Zjazdu były wyróżnienia. W uznaniu zasług kilkunastu numizmatyków otrzymało odznaczenia , medale i dyplomy. Na Opolszczyźnie działają dwa Oddziały PTN, liczące blisko stu członków. Dwoje z nich Bogdan Parkitny i Wojciech Łonak , oboje z Olesna zostali uhonorowanych „Medalem za Zasługi dla Numizmatyki”.

W.Ł.

Prezydium XIII Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
Odznaczenie odbiera Bogdan Parkitny – Prezes Oleskiego Oddziału PTN
Kolejny wyróżniony oleśnianin – Wojciech Łonak
Tak wygląda awers „Medalu Zasłużony dla Numizmatyki, na rewersie jest logo naszego stowarzyszenia
Przemawia Wojciech Łonak – delegat z Olesna
W przerwie obrad, siedzi Prezes Zarządu Głównego PTN-u, stoją p. Basia –Dyrektor Biura ZG PTN-u i Wojciech Łonak oleski delegat na Zjazd